Polityka prywatności

OCHRONA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH; POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.       Sklep Internetowy ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia Klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje m.in. informowanie Klientów o oferowanych przez Sprzedawcę Towarach. Zbierane są informacje o Klientach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te, z wyjątkiem Sklepu internetowego www.esubli.pl (organizatorem sieci i zarządca strony internetowej), nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych towarów, rozliczanie transakcji i ewentualne subskrybowanie wiadomości (np. wysyłanie informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych), a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania, jakości usług świadczonych na rzecz Klientów.

2.       Adresy IP użytkowników są wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz w celach statystycznych. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Klientów Sklepu Internetowego.

3.       Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane w celu nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania listów elektronicznych, co do których uprzednio wyrazili zgodę na ich otrzymywanie.

4.       Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia sprzedaży przez EUROLAND Sp. z o.o.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w Rozdziale III ust. 1 lit. a Regulaminu jest konieczne do zawarcia z EUROLAND Sp. z o.o. umowy sprzedaży w ramach sklepu internetowego www.esubli.pl. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Powered by Comarch e-Sklep & Comarch ERP XL ® Zaprojektowano w Creatorium. Szablony do Comarch e-Sklep